خودرو سازی Archives - تم فارسی

همکاری بدون مرز شرکت فلکس واگن و مایکروسافت

ماشین های برقی
همانطور که شرکت مادر یعنی فلکس واگن کبیر شروع به برنامه ریزی درباره ی ساخت خودرو های فوق پیشرفته الکترونیکی کرد ! با چالش های بزرگی رو به رو شد ... چگونه یک خودرو را به تمامی سرویس های الکترونیکی متصل کنیم ؟ برای مثال : شاید شما تو منزل در حال گوش دادن به موزیک مورد علاقه خود باشید و به قسمت حساس موزیک رسیدید و میخواهید بدون قطع موزیک ادامه آن را در ماشین گوش بدید سپس وارد یک کنفراس تلفنی میشوید .. نمیخواهید موزیک قطع شود و همان لحظه باید تقویم را هم چک کنید ! و در همین حین...